INVESTERINGSFORMIDLING

I et forsøg på at skaffe flere penge til lånerne i Syd, har forskellige former for virksomheder og organisationer slået sig op som formidlere mellem udlånerne/investorerne på den ene side og lånerne/entreprenørerne på den anden. De lægger alle vægt på, at investeringsmulighederne i mikrofinans er enorme, idet måske kun fem procent af behovene i dag bliver dækket.

Investeringsvirksomheder
Filosofien i private investeringsvirksomheder som eksempelvis schweiziske Symbiotics bygger på en ”win-win-filosofi”. Investeringsvirksomhederne beskriver mikrofinans som et magtfuldt værktøj til at sikre økonomisk udvikling og mindske fattigdommen, samtidig med at mikrokredit er en attraktiv og givende mulighed for investorer.

Investeringsvirksomhederne opfatter sig som brobyggere mellem de finansielle markeder og mikrofinans-institutionerne. De giver eksempelvis professionel rådgivning til banker, investeringsfonde, regeringsinstitutioner og andre, der ønsker at investere i mikrofinans, og de rådgiver mikrofinans-institutioner, der ønsker en mere professionel relation til finansmarkedet.

Direkte og individuelle lån
Direkte, individuelle lån er en af de nyere måder at udbyde lån til fattige i udviklingslande. Gennem organisationer, der arbejder via hjemmesider er det nu muligt for enkeltpersoner, virksomheder og finansinstitutter at give små lån direkte til små og mellemstore virksomheder i Afrika. Websiden P2P rummer en liste over sådanne initiativer.

Kiva er verdens første ”person-to-person micro-lending website”. Med et par klik kan en privatperson blive forretningspartner med sin helt egen udvalgte iværksætter i et udviklingsland. Kiva har siden 2005 formidlet lån for omkring 14 millioner dollar fra mere end 137.000 private långivere med en rente på nul.

Den danske finansportal MyC4 er et andet eksempel på denne direkte finansieringsform, hvor 'investoren' fra Nord i princippet skal have et afkast på sin mikro-investering i Syd.

Giv et mikrolån
Også danske NGO’er udbyder mikrolån til danske givere. I takt med at behovet for på nye måder at engagere den danske befolkning i udviklingsarbejdet på er vokset, er mikrofinans nu også dukket op som et støttetilbud.For eksempel bliver man af Folkekirkens Nødhjælp tilbudt at støtte en landsby eller give en ged.

LÆS MERE

• P2P
• Kiva
• MyC4