LEKSIKON

Afrikakommissionen
Den danske regering tog i 2008 initiativ til en international Afrikakommission, der skulle finde ud af, hvordan man bedst hjælper afrikanerne ud af fattigdommen. Med i kommissionen var 18 internationale kapaciteter, der skulle sætte internationalt fokus på Afrika og finde brugbare løsninger på nogle af de mange problemer, der plager kontinentet. Afrikakommissionens konklusioner blev offentliggjort i maj 2009.


Bangladesh
Bangladesh blev først en selvstændig stat i 1971 efter en voldsom løsrivelseskamp som kostede flere millioner mennesker livet og drev 10 millioner på flugt. Indtil da (dvs. fra 1947) have landet været en del af Pakistan under navnet Øst-Pakistan. Bangladesh har været præget af meget ustabile politiske forhold siden da, og indenfor de sidste år har militæret tiltaget sig en central rolle i styringen af landet.
Det aflyste således parlamentsvalget i 2007 med den begrundelse, at der skulle ryddes op i korruptionen. Valget blev gennemført i 2008, men inden da havde militæret indført censur overfor de nationale medier, og der var hyppige rapporter om krænkelser af menneskerettighederne. Der er således international bekymring vedrørende demokratiets tilstand.
Bangladesh har i dag en befolkning på 156 millioner og er på trods af omfattende international udviklingsstøtte et af verdens fattigste lande. I 2006 var BNI (per capita indkomsten) således på ca 3.300 dkr. om året, og 40 procent af befolkningen levede under fattigdomsgrænsen.
En del af årsagen er den geografiske pladsering i Gangesflodens delta, som gør landet uhyre sårbart overfor cycloner og oversvømmelser. Siden uafhængigheden er landet således flere gange blevet ramt af voldsomme naturkastrofer, som kostede tusinder livet og ødelagde for milliarder. Men også befolkningstilvækst, korruption, ineffektive regeringer og politisk strid har bremset den økonomiske udvikling.
To trediedele af befolkning er bønder som hovedsagelig dyrker ris og the. Tidligere var jute den dominerende exportafgrøde, men introduktionen af kunstfibre (af plastic) i 80'erne medførte store prisfald. Bangladesh udvikling har således lidt under de samme problemer, som mange andre udviklingslande: afhængigheden af indtjening på nogle få råvarer. Indenfor de sidste 15 år er det dog lykkedes at komme op på en vækstrate på 5%, og mange internationale firmaet har slået sig ned i landet.
Størstedelen af valutaindtjeningen kommer således i dag fra beklædningsindustrien, som beskæftiger 3 millioner mennesker. Overførsler fra migranter, som arbejder i de arabiske lande og Sydøstasien, leverer endvidere et betydningsfuldt input til økonomien.
BBC landefakta om Bangladesh

Ghana
Ghana var det første land i Vestafrika som blev uafhængigt (1956). Indtil da havde det været engelsk (og dansk) koloni i flere hundrede år.
Siden Ghana vendte tilbage til demokratisk styre i 1992, er det ofte blevet fremhævet af donorer og NGO’er som en succeshistorie sammmelignet med resten af Afrika syd for Sahara. I dag har Ghana et per capita output, der er dobbelt så stort som outputtet i de fattigste lande i den Vestafrikanske region. Men på trods af det - og det faktum at Ghana råder over anseelige naturlige resourcer - så er landet stadig meget afhængig af donor funding, og af de penge som migranter sender hjem fra udlandet.
Ghanas centrale økonomiske problem er, at størstedelen af den udenlandske valuta - og dermed dets udviklingsmæssige potentiale - tjenes hjem på salg af guld og cacao, hvis priser bestemmes af verdensmarkedet og derfor svinger kraftigt. Ghanas lovende udvikling indenfor de sidste fire år kan således hovedsagelig tilskrives de høje råvarepriser på verdensmarkedet.
Ghanas økonomi er baseret på landbrug. Herfra kommer 35% af indtægterne, som i 2008 var på $1.500 (ca. 9.000 dkr.) pr. indbygger. Dvs. at en ’gennemsnitlig’ ghanesers årlige indtægt var det samme som en ung nyuddannet person kan tjene på to uger i Danmark. Der er imidlertid mange millioner af den ghanesiske befolkning på 23 millioner, som ikke tjener tilnærmelsesvis så meget. Desuden er der mange hundrede tusind mennesker i den nordlige region, som ikke har nogen indkomst overhovedet – fra dag til dag eller fra uge til uge. I disse svære perioder er de totalt afhængige af hvad de selv kan dyrke, eller hvad de har formået at gemme fra tidligere år. Et af de væsentlige mål for Ghana er derfor at tiltrække private investeringer som kan skabe jobs til den meget unge befolkning indenfor de næste ti år.
BBC landefakta om Ghana

IMF
International Monetary Fund

Muhammad Yunus
Muhammad Yunus

Niger
Niger
BBC landefakta om Niger

Senegal
BBC's landefakta Senegal

Shea butter
Shea nut trees grow quite freely and sporadically all over the vast savannah in northern Ghana. The trees are commonly owned and the nuts can be picked on a first come first served principle. It is not allowed to pick unripe nuts nor damage the trees for firewood. The nuts are picked from late April, dried, cleaned, pealed, boiled and dried again and seeds taken out. This is then ground and beaten with a mortar and boiled, as the butter fat floats to the surface, which is then skimmed from the surface when cold. The residue is dried and then skimmed again, repeating the process. The butter is afterwards melted altogether and unwanted matter separated. The process is hard work, takes a long time and requires substantial firewood.
Wikipedia: Shea butter

UNDP
United Nations Development Programme/ FNs udviklingsprogram

Verdensbanken
Verdensbanken

OPSLAG FRA A-Z

Afrikakommissionen
Bangladesh
Ghana
International Monetary Fund (IMF)
Muhammad Yunus
Niger
Senegal
Shea butter
UNDP
Verdensbanken