KAPITEL 1: VAND - ÅRSAG TIL STRID

På World Water Forum III diskuteres det voksende internationale problem -
adgangen til frisk, rent vand. Repræsentanter for de forskellige parthavere er tilstede:

En direktør for det multinationale Suez-Ondeo Waters,
en repræsentant for græsrodsbevægelsen Council of Canadians,
en talsmand for Bolivias folkebevægelse mod privatisering,
en direktør for Verdensbanken.

Problemstillingens kerne ridses op: er vand et offentligt gode eller en vare?

LÆS MERE

• World Water Forum
• Council of Canadians
• Suez-Ondeo Water
• Verdensbanken