Opgaver

Brug afsnittene fra filmene, grundbogen og artiklerne til dette tema og besvar følgende spørgsmål:

I. SPØRGSMÅL TIL FILMENE OG ARTIKLERNE

1. Hvor ligger Narmada-dæmningerne?
2. Hvilke argumenter for hhv. imod dæmningsbyggerierne kan du finde i filmen? Forslag: opstil liste over argumenter for og argumenter imod projektet.
3. I scene 6 i Vandets Pris fremlægges en kritik af Narmada-projektet. Hvad går denne kritik ud på?
4. Hvilke befolkningsgrupper er hhv. for og imod dæmningsbyggerierne?
5. Hvordan påvirker dæmningerne
a) mulighederne for at drive landbrug?
b) mulighederne for at drive industri i områderne?

II. UNDERSØG

1. Hvor bygges der flest store dæmninger?
2. Hvorfor bygger man dæmninger? Hvad er fordelene?
3. I forbindelse med bygningen af Narmada-projektet er omkring 100.000 mennesker blevet tvangsforflyttet. Undersøg om der er lignende tilfælde af folkeforflytninger i andre lande.
4. Dæmningsbyggeri påvirker;
a) fordampningen fra området.
b) økologien generelt (bl.a. saltindholdet i vandet)
c) sygdomme, d) bosættelsesmæssige muligheder
e) dyrkningsforhold
f) mulighederne for at indvinde grundvand
g) erosionsproblemer.
Vælg ét af disse aspekter og undersøg mere detaljeret, hvori påvirkningerne består. De geologiske, biologiske og/eller kemiske forklaringer skal inddrages i besvarelsen.

III. AKTIVITETSFORSLAG

A:Rollespil
Se først de udvalgte scener fra filmen Vandets Pris og opsplit derefter klassen i fire grupper:
a) fortalere.
b) modstandere af et dæmningsprojekt.
c) dommere.
d) eksperter.

Når alle parter har forberedt deres roller skal de to parter (a og b) fremføre deres argumenter hhv. for og imod projektet i et partsindlæg, hvor der kan anvendes ’eksperter’ der kan underbygge synspunkterne. Eksperterne skal være upartiske og have sat sig grundigt ind i de faktuelle forhold omkring casen. Efter de første partsindlæg forbereder hver part (a og b) en gendrivelse af modpartens argumenter, hvorefter dommeren afsiger dom, om hvem der har argumenteret bedst for sine synspunkter. Som eksempel på konkret opgave til alle parter kunne være planchefremstilling (brug fx Narmada-dæmningen som case).

B: Byg selv en dæmning
Sammen med fysik kan man opstille kriterier for, hvordan en dæmning skal konstrueres for at kunne tilbageholde en specifik mængde vand. Også emner som energiproduktion kan man behandle i samarbejde med fysik.

IV. EKSPERIMENTER

(Inspireret af bogen ’Oplev naturvidenskaben’ af Annette Nielsen m.fl. Forlaget Nucleus 2005) Model af vandkraftværk: en simpel model af et vandkraftværk kan bygges med 1) vandbeholder med afløb og hane, opsamlingsbeholder, turbine, snor, lod (fx 20 g), lineal, måleglas, trisse med spændeskrue, vægt, stopur. (Turbinen kan købes eller laves af fx plastic-skeer og en gummiprop).

Opstilling:
1. stil vandbeholderen i god højde over gulvet
2.fyld vand i beholderen
3.træk snor fra loddet over en fastspændt trisse til turbinen så turbinen kan løfte loddet
4. stil opsamlingsbeholderen under turbinen (al vandet skal opsamles)
5. mål højden fra vandbeholder til turbinen (hvand)
6. mål loddets masse (Mlod)
7. luk op for hanen og start stopuret
8. turbinen løfter loddet, 8) luk for vandet og stop uret når loddet er blevet løftet. Mål hvor langt loddet er løftet (hlod) og noter tiden (t)
9. mål rumfanget af det vand der er i opsamlingsbeholderen.

Efterbehandling. Når man vil finde ud af, hvor meget energi det lille kraftværk har produceret, kan man gøre det på følgende måde: Når vandet falder, mister det såkaldt potentiel energi. Jo højere oppe en ting er, jo højere er den potentielle energi. Man kan beregne den potentielle energi (Epot) sådan: Epot = m?g?h m er massen i kilo, g er tyngdeaccelerationen (9,82m/s2), og h er højden målt i meter. Energien kan måles i joule (J).

Opgaver:
1. Find den energi vandet har i den øverste beholder (Epot).
2. Find den energi vi har vi har udnyttet til at løfte loddet (Elod).

Effekten (P) af kraftværket er energiproduktionen pr. sekund. Den måles i watt (W=J/s).
P = E/t
3. Find kraftværkets effekt

TEMA G2 INDEX


I. SPØRGSMÅL TIL FILMENE OG ARTIKLERNE

II. UNDERSØG

III. AKTIVITETSFORSLAG
A: Rollespil
B: Byg selv en dæmning

IV. EKSPERIMENTER