E

Effektivitet
(økonomisk effektivitet) Mål for hvor god eks. et firma er til at producere en vare (se også produktivitet).

Efficiens
Bruges i økonomisk teori om det forhold at ressourcerne eller goderne er fordelt på den mest optimale måde rent økonomisk, dvs. på en måde der sikrer en vis ligevægt (se markedsmekanisme). Der kan også tales om samfundsmæssig efficiens: at goderne i samfundet er fordelt på den bedste måde for alle parter (subjektiv bedømt).

EU og vand

Evaporation
latin evaporo = jeg lukker damp ud. Ordet bruges om fordampning fra alle slags flader, men især om fordampningen fra jord- og vandoverflader. Den samlede fordampning fra jord og planter hedder evapotranspiration.

LEKSIKON OPSLAG

Effektivitet
Efficiens
EU og vand
Evaporation