H

Herredømmefri dialog
Iflg. Habermas en dialog mellem to parter fri for magt, hvor parterne når til en fælles forståelse eller konsensus.

Hugh Brody Konsulent for Verdensbanken i Narmada-sagen

Hydrologi
Videnskab, som beskæftiger sig med vandet på jorden, dets forekomst, cirkulation og fordeling. Desuden beskæftiger den sig med vandets kemiske og fysiske egenskaber og dets reaktion med omgivelserne.

Hyperkompleks samfund
Betegner det forhold, at samfundet er opdelt i en masse forskellige virkeligheder, med hver sin rationale.

Højrenationalisme
Øgenavn til politiske grupperinger på den politiske højrefløj (se højrefløj). Nogle steder mobiliseret gennem enkeltsagsgrupper som; Århus mod moskeen, andre steder gennem politiske partier som Dansk Folkeparti. Bevægelserne og partierne er kendetegnet ved et nationalt præg med modstand mod bl.a. EU og indvandring.

LEKSIKON OPSLAG

Herredømmefri dialog
Hugh Brody
Hydrologi
Hyperkompleks samfund
Højrenationalisme