R

Rainwater-harvesting
Bæredygtig udnyttelse af vand, Rainwater-harvesting

Rationalisme
Den anskuelse at fornuften er den vigtigste kilde til erkendelse. Modsat følelsesbaserede forklaringer og irrationalisme.

Referencerum
Et rum - enten fysisk eller i overført betydning - hvortil folk har tilknytning, dvs. kan referere til som en del af deres verden. Et individ kan dele et fælles referencerum som Danmark med alle andre danskere, men Luhmann anfører, at det hyperkomplekse samfund ødelægger en så fælles reference, da danskere er delt op i mange forskellige systemer.

Refleksivitet
Det forhold at systemerne (på sine egne præmisser) reflekterer, dvs. ændrer sig i kraft af, at de spejler sig i omverdenen.

Resurse (resource)
Begrebet resurse bruges på mange måder fx ’menneskelige resurser’, ’intellektuelle resurser’ og ’naturresurser’. Naturresurser er uforarbejdede råmaterialer. Naturresurser opdeles i fornyelige resurser (fx dyr og planter) og ikke-fornyelige geologiske resurser (fx jernmalm, kul, olie). Vand er på én måde en fornyelig resurse. Grundvandet dannes løbende og floderne fyldes. Men vandresurserne kan ødelægges og gøre en fornyelse vanskelig.

Rettigheder
Et individ / en gruppes rettigheder er de muligheder en person /gruppe har for at øve indflydelse over en bestemt ting / en bestemt proces (kollektive rettigheder og private rettigheder).

Roy, Arundhati
Indisk forfatter. I Danmark mest kendt for sin bog 'De små tings gud'.

Arundhati om Narmada-sagen: The Greater Common Good

Arundhati Roy diskuterer Sardar Sarovar dæmningen med studievært Mishal Husain

Roy, Arundhati

RWE
Tysk vand- og energiselskab
RWE

LEKSIKON OPSLAG

Rainwater-harvesting
Rationalisme
Referencerum
Refleksivitet
Resurse (resource)
Rettigheder
Roy, Arundhati
RWE