Ø

Økonomisk liberalisme
Teori opstået som kritik af merkantilismen (baseret på politisk kontrol og regulering af økonomiske forhold der skulle sikre en stærk stat vha. told og importrestriktioner) Dens hovedtese er, at økonomien er et plus-sums-spil, hvor de enkelte lande bliver relativt rigere ved en øget samhandel. Derfor skal toldmure og importrestriktioner fjernes til fordel for frihandel. Grundtanken er, at det er markedsmekanismen der sikrer det bedste og mest retfærdige økonomiske system.

LEKSIKON OPSLAG

Økonomisk liberalisme