TEMAER

Filmen 'Den dag jeg aldrig glemmer' tager fat i en række temaer, hvoraf fire er beskrevet i disse afsnit. Temaerne giver lejlighed til at dykke ned i stoffet og søge mere viden via henvisninger til andre materialer.

1) Hvorfor omskæring?
Omskæring af piger er en kompleks social tradition, og forklaringerne på, hvorfor kvinder skal være omskåret, varierer fra kultur til kultur. Nogle bruger religion som argument, selvom omskæring af piger ikke er et påbud i hverken koranen eller bibelen. Omskæringen ses mange steder som en forudsætning for at bevare en kvindes dyd, og for at hun kan være accepteret i samfundet.

2) Mandens rolle
Det er kvinder, der står for selve omskæringen, og de siger som oftest, de gør det for mændenes skyld. Men undersøgelser tyder på, at det ikke er så entydigt. De sundhedsmæssige komplikationer, som ofte er en følge af indgrebet, kan vanskeliggøre en kvindes seksualliv, og er en kvinde omskåret, kan det derfor også påvirke hendes mand. Selvom mange mænd stadig insisterer på, at kvinder skal være omskåret, sker der en holdningsændring også blandt mænd. Specielt unge mænd er imod indgrebet - når de bliver spurgt.

3) Omskæring af piger i Kenya
I et land som Kenya findes der mange holdninger til omskæring. Holdningerne varierer fra by til land og fra den ene etniske gruppe til den anden. Temaet beskriver, hvordan omskæring i Kenya ikke udelukkende vedrører kvinden og hendes familie, men at traditionen også har en vigtig samfundsmæssig betydning. Det har den også haft historisk, hvor omskæring blev inddraget i kampen mod kolonimagten.

4) En tradition i forandring
Omskæring af piger er en tradition, der har mange modstandere – også i de lande, hvor omskæring er udbredt. Netop omverdenens accept er et vigtigt argument for, at en kvinde kan acceptere sin egen omskæring. Specielt for en ung pige kan venner og bekendtes holdning til omskæring have stor betydning for hendes selvopfattelse, og det kan være svært at blive voksen i Vesten, hvor omgivelsernes afstandstagen kan opleves meget massivt. Temaet diskuterer blandt andet, om vi skal forsøge at forstå omskæring.


”Mænd vil forvente, at deres brud er omskåret og jomfru – men selve omskæringen er kvinders område. Professionelle omskærersker fører kniven, mens mødre og tanter holder pigerne nede og ler af dem, hvis de skriger. Stolthed er vigtig. De skal lære, at en kvindes liv er fuldt af smerte”. - Kim Longinotto