A - Å

Circumcision
Frem til 1970erne anvendte mange fagfolk ordet circumcision for omskæring

Fatwa
En fatwa er en anvisning fra en muslimsk retslærd for, hvordan muslimer skal forholde sig til konkrete og aktuelle spørgsmål. En fatwa har ikke samme retsstatus som den islamiske lovgivning, sharia'en, og skal snarere opfattes som en vejledning for troende. Der findes ingen "central fatwainstans", og forskellige islamiske grupper kan således komme med helt forskellige fatwaer til samme spørgsmål. En undtagelse var fatwaen mod Salman Rushdi (dødsdom for blasfemi) der fik tillagt stor vægt, fordi den blev udtalt af Irans øverste gejstlige.

FGC (Female Genital Cutting)
Begrebet anvendes af mange aktivister og forskere fordi den i højere grad end det officielle FGM afspejler den reelle handling – som ikke foretages med ønsket om at udsætte pigen for vold. Det er også en term, som ligger tættere på den opfattelse, de etniske grupper, som udfører omskæring af piger, selv bruger.

FGM (Female genital mutilation)
Begrebet blev introduceret af en amerikansk antropolog i 1970erne og er i dag den officielle betegnelse, som WHO har vedtaget som dækkende. Udtrykket fremhæver indgrebet som en lemlæstelse eller skamfering af kvindelige kønsdele og fremhæver det menneskeligretslige overgreb.
WHOs officielle betegnelse for kvindelig omskæring

Foreningen mod pigeomskæring
Foreningen er stiftet i 2002 og blev en naturlig opfølgning på den oplysningsindsats, som Sundhedsstyrelsen organiserede i sidste halvdel af 1990’erne mod omskæring af piger. Foreningen mod pigeomskæring insisterer på, at det er nødvendigt at fortsætte forebyggelsesindsatsen blandt andet fordi den globale kamp mod omskæring af piger går på tværs af landegrænserne.
Foreningen mod Pigeomskæring

Gusii
Etnisk gruppe i det syd-vestlige hjørne af Kenya
Gusii - (bluegecko).
Link til artikler om Gusiierne - (index Kenya)

Infertil er det samme som at være ufrugtbar eller steril.

Inter-African Comitee (IAC)
Stiftet i 1984 og arbejder for udryddelse af ”harmful traditional practices” (HTPs) specielt omskæring af piger og kvinder. IAC har lokalkomiteer i 26 lande.
IAC.

Kairo Deklarationen til eliminering af FGM
I juli 2003 samledes mere end 100 eksperter i Kairo for at diskutere, hvordan man kan forebygge omskæring af kvinder. Deltagerne repræsenterede regeringer, nationale NGOer og internationale organisationer, og på mødet diskuterede de, hvor vigtig lovgivning er, hvis man vil komme omskæring af kvinder til livs. Der var forskellige forslag til, hvordan man kan sikre effektive retslige svar på omskæring af piger, og mødet vedtog en ”afsluttende deklaration”, der sammenfatter eksperternes forslag og understreger, at “forebyggelse og afskaffelse af FGM udelukkende kan opnås gennem en bred tilgang, der promoverer adfærdsmæssige forandringer og benytter sig af retslige metoder som opdrejningspunkt”.
Cairo-Declaration

Kenya
Kenya har over 30 millioner indbyggere og ligger i det centrale Østafrika. Både etnisk og geografisk er landet ret varieret. Kenyanerne nedstammer fra forskellige etniske afrikanske stammer: Bantuer, nilocamiter, sudanesere og kushiter. De mest betydningsfulde grupper er kikuyuerne og luoerne. Engelsk er det officielle sprog og swahili det nationale sprog, men der tales desuden over 50 andre sprog- især kikuyu og kamba.
Landet blev uafhængigt af det engelske kolonistyre i 1963, men bærer stadig præg af konsekvenserne af kolonisystemet: store sociale uligheder og økonomisk afhængighed. Kenya har i mange år været præget af politisk vold og undertrykkelse. Landet var frem til midten af 90erne et af Danmarks vigtigste modtagere af udviklingsbistand.
Læs mere om Kenya
Amnesty Kenya

Kenyatta, Jomo
Kenyas første præsident (1964-1978). Han blev født i 1890erne (fødselsår usikkert) og blev Kenyas første præsident (1964-1978). Jomo Kenyatta tilhørte Kikuyu-stammen. Han blev født i Ichaweri, sydvest for Mount Kenya som barnebarn af en kikuyu-medicinmand. Han studerede antropologi i London og skrev 1938 sin disputats Facing Mount Kenya. Før uafhængigheden i 1964 blev han arresteret af den britiske kolonimagt, beskyldt for at organisere Mau-Mau opstanden. Han blev et nationalt frihedssymbol for kenyaerne, og havde stor folkelig opbakning som præsident.
Jomo Kenyatta

Kikuyu
Den største af over 40 etniske grupper i Kenya. Kikuyu’erne udgør cirka 21 procent af den samlede befolkning.
Kikuyu er oprindeligt et bantu-folk, der har immigreret til Kenya. Stammen blev grundlagt af en mand, der hed Gikuyu.
Kikuyu’ernes historie fortæller, at guden Ngai tog Gikuyu op på toppen af Kirinyaga – det skinnende bjerg. Gikuyu fik besked på at bygge sit hjem der. Han fik sin hustru Mumbi, og sammen fik de ni døtre, som lagde grunden for de ni Kikuyu-klaner. Kikuyu’erne ernærer sig traditionelt ved agerbrug i modsætning til nogle af de andre grupper, der betegnes som semi-nomadiske kvægbrugere.
Kikuyu

Kim Longinotto
Instruktør Kim Longinotto er internationalt kendt for sine kontroversielle dokumentarfilm, der går tæt på kvinder liv i forskellige dele af verden. Hendes film har indbragt hende flere internationale priser. Således blev ”The Day I Will Never Forget” for eksempel tildelt Amnesty Internationals DOEN-pris på International Documentary Film Festival i Amsterdam samt priser på Best Doc UK Spotlight på Hot Docs og Sundance Film Festival i USA. Kim Longinotto blev født i 1952 i London. Hun studerede på Englands Nationale Filmskole og arbejdede som kameraperson på adskillige dokumentarfilm, indtil hun i 1986 sammen med Claire oprettede produktionskompagniet Twentieth Century Vision.
Kim Longinotto

Maputo Protokollen:
Den afrikanske union har vedtaget
Maputo protokolen (2003), som generelt behandler kvinders rettigheder. Den er nu i gang med at blive ratificeret af de afrikanske stater.
Protokollen udgør en del af den Afrikanske Unions Afrikanske Charter om menneskerettigheder og er specifikt rettet mod beskyttelse af piger og kvinders rettigheder.
Hele den Afrikanske Unions ”Protokol til det afrikanske charter om menneskerettigheder og kvinders rettigheder i Afrika” findes på Protocol of the rights of women.

Masai
Masai er et nomadefolk, der engang drev deres kvæg rundt på højlandet i Kenya. Med den britiske kolonisering kom der biologiske og politiske forandringer. Kvægsygdommen kvægpest fulgte tilsyneladende med briterne. Kvæghorderne blev decimeret, og masaierne manglede mælk og kød. I stedet oplevede de sult og epidemier. Det førte dog ikke til, at masaierne begyndte at samarbejde med de ny sejrherrer. De gik snarere til angreb, indtil den britiske regering i 1904 og 1912-13 genbosatte masai-befolkningen langt væk i det sydlige Kenya og i Tanzania, hvor stadig bor.
Masai

MYWO
Kenyansk kvindeorganisation
"The overall goal of Maendeleo ya Wanawake Organization is to contribute to improvement of the economic, social and political status of women in Kenya."
Maendeleo Ya Wanawake Organization

No Peace Without Justice
International menneskerettighedskampagne
"No Peace Without Justice is an international non-profit organization working for the protection and promotion of human rights, democracy, the rule of law and international justice."
No Peace Without Justice

Omskæring:
Dansk Sprognævn har i en pressemeddelelse fra 10. juli 2006 redegjort for brugen af de danske ord for
omskæring

Rainbo
Research Action and Information Network for the Bodily Integrity of Women.
Afrikansk baseret NGO. "No Peace Without Justice is an international non-profit organization working for the protection and promotion of human rights, democracy, the rule of law and international justice."
Rainbo

Rite de passage
Et ritual, der markerer en forandring i en persons sociale eller seksuelle status. Rites de passage er ofte ceremonier i forbindelse med begivenheder som børnefødsler eller milepæle såsom pubertet, bryllup, menopause og død. Udtrykket blev tidligt i det 20. århundrede gjort kendt af den franske etnograf Arnold van Gennep (1873-1958). I forbindelse med omskæring af piger og kvinder er rite de passage en markering af, at pigen går fra barndom til at blive en voksen kvinde.

SRSR - Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder
Forkortelsen blev et fast begreb efter befolkningskonferencen i Kairo i 1994, hvor SRSR var på dagsordenen som en konsekvens af voksende sundhedsproblemer i især udviklingslandene.
se
SRSR og Verdensmålene

Somalia
Somalia har omkring ti millioner indbyggere og ligger yderst på Afrikas Horn med grænser til Etiopien og Kenya. Hovedstaden er Mogadishu.
Området var under kolonitiden underlagt Storbritannien og Italien (sydkysten), der fastholdt magten ved militær undertrykkelse. Det sluttede med selvstændigheden i 1960, og de to områder sluttedes sig sammen i Somaliske Republik. I juli 1976 invaderede Somalia den etiopiske Ogaden ørken, og krig og tørke bragte landet på randen af kaos. Efter afslutningen af den kolde krig blussede endnu en krig op – denne gang mellem stridende somaliske fraktioner. Borgerkrigen har betydet meget omfattende ødelæggelser, og det vurderes, at over 1 mio. somaliere er fordrevet eller gået i eksil siden begyndelsen af borgerkrigen.
Læs mere om Somalia

Somalias historie
Det somaliske folk har beboet Afrikas Horn i tusinder år, og de har traditionelt ernæret sig som nomader og jægere. Mogadishu – i dag hovedstad i Somalia – blev grundlagt af arabiske handelsfolk, som i 600 og 700 tallet - udbredte kendskabet til Islam. Somalias historie ligner flere afrikanske landes. Det somaliske folk blev splittet op under koloniseringen af Afrika, så en del af territoriet tilkom Kenya, Tanzania og Etiopien, mens resten blev delt i tre nationer under henholdsvis engelsk, fransk og italiensk herredømme. Efter uafhængigheden i 1961 var der et ønske om at forene det somaliske folk og tabte territorier til et stærkt og samlet Somalia. Det lykkedes aldrig helt, og Somalia er stadig uden en stabil central magt og præget af interne uroligheder og magtkampe mellem krigsherrer. I 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne blev specielt de nordlige egne hårdt ramt af en blodig borgerkrig. De to nordlige regioner har efterfølgende erklæret deres uafhængighed fra resten af Somalia og har søgt international anerkendelse som selvstændige nationer under navnene Somaliland og Puntland. I sommeren 2006 har somaliske islamiske styrkers fremstød mod lokale krigsherrer ført til en række sammenstød og drab på civile i Sydsomalia. Der bor stadig mange somaliere i Kenya, Etiopien og Tanzania.
Kort over Somalia

Tostan
Tostan is an international, non-governmental organization based in Senegal, West Africa. Tostan empowers African communities to take charge of their own development.
Tostan

World Health Organisation (WHO)
Den internationale sundhedsorganisation, der beskæftiger sig med FGM. WHO har en lavet en
hjemmeside om FGM

OPSLAG FRA A-Z

Circumcision
Fatwa
FGC
FGM
Foreningen mod pigeomsk.
Gusii folket
Infertil
Inter-African Comitee
Kairo Deklarationen
Kenya
Jomo Kenyatta
Kikuyu
Kim Longinotto
Maputo Protocol
Masai
MYWO
No Peace Without Justice
Omskæring
Rainbo
Rite de passage
SRSR
Somalia
Somalias historie
Tostan
WHO