Kenya

Kampen mod FGM I Kenya er ikke ny. Allerede kolonimagten lovgav mod vidtrækkende omskæring, men i 1958 måtte koloni-regeringen trække lovgivningen tilbage efter lokalt pres, fordi lokale opfattede det som symbol på kolonimagtens ønske om at dominere kulturelt. (se Jomo Kenyatta )

Børneloven fra 2001 beskytter piger mod tidligt ægteskab og også mod FGM. Loven forbyder alle former for FGM, og enhver person der omskærer piger under 18 år kan blive anklaget og fængslet i et år og/eller få en bøde på 50.000 Kenya shillings (US $710).

Flere hundrede piger har, siden loven blev indført, ført deres forældre i retten (Filmens kapitler 8, 10 og 12), og hundredvis af piger er flygtet hjemmefra for at undgå at blive omskåret. Omskærersker og forældre, der tvinger deres døtre til FGM, kan ud over børneloven også retsforfølges efter lov om overgreb mod børn eller efter en anden bestemmelse, der omhandler alvorlig legemsbeskadigelse eller ulovlig sønderlemmelse af et organ.

Svagheden ved de retslige sanktioner er, at de ikke beskytter en pige mod FGM, og uanset hvilken straf, en omskærer eller forælder bliver tildelt, er det skete uomstødeligt. Alligevel har loven betydet, at mange unge piger de seneste år har anklaget deres forældre for at ville tvinge dem til at blive omskåret.

Kenya har skrevet under på Beijing Deklarationen fra 1995, der understreger regeringens forpligtigelser til at bekæmpe vold mod kvinder – inklusiv FGM. Desuden har Kenya skrevet under på African Union's Maputo-Protokol, som kræver, at landene forbyder og fordømme alle former for FGM.

På trods af lovgivningen er FGM fortsat meget udbredt i Kenya, og loven bliver sjældent brugt over for omskærere eller forældre, der tvinger deres døtre til at blive omskåret. Alligevel ses der en langsom men sikker nedgang i antallet af piger, der bliver omskåret.

Far til pige, der vil gå rettens vej for at undgå omskæring:
”Det irriterer mig, at hun tog til Eldoret (dommerkontoret (red.)) uden at spørge sin mor. Hun gør bare, som det passer hende. Hun er ikke en lydig pige. Hun lytter ikke til sin mor. Hendes mor taler altid pænt til hende. Hendes mor siger, at pigen er ulydig. Hun sagde, hun ikke ville omskæres, det accepterede vi. Hun bør lytte til sin mor, som moderen lytter til mig. Hendes mor lytter altid til mig, for det er jo mig, der er manden. Jeg var chokeret over at skulle i retten.”
(citat fra filmen, kap. 8.)