A-Z


Abya Yala
Det navn de oprindelige folk brugte - og bruger - for det amerikanske kontinent.
I dag har navnet fået en ideologisk tone, som modstykke til ’Amerika’ eller ’Den ny Verden’, der anses for at være europæernes betegnelse for kontinentet.

El Alto
Forstad til La Paz, som ligger ’ovenover’ La Paz, 4000 meter over havet. Den har haft rang af by i de seneste 20 år. men den begyndte at vokse for mere end 60 år siden, da mennesker fra forskellige egne af landet strømmede dertil som følge af tørkeperioder, minelukninger og manglende muligheder. El Alto er nu en by med over 800.000 indbyggere, hvor mere end 80% er oprindelige folk, der taler aymara (se denne).

Alvaro García Linea
Bolivias vicepræsident siden dec, 2005.
Álvaro García Linera blev født i Cochabamba i 1962 i en middelklasse mestiz-familie. I 80’erne studerede han i Mexico på UNAM, og blev der involveret i solidaritetsarbejde med Mellemamerika og begyndte at interessere sig for problematikken omkring de oprindelige folk.
Tilbage i Bolivia gik han ind i arbejdet med at organisere den oprindelige befolkning i Andes-højlandet. Det førte til medlemskab af ledelsen i guerillabevægelsen Ejercito Guerrillero Tupac Katari (EGTK). Hans første bøger, som udkom i 1989 og 1991 handlede om disse temaer.
I 1992 blev han fængslet og anbragt i sikkerhedsfængslet Chonchocoro anklaget for undergravende virksomhed og væbnet oprør. Efter fem i fængsel blev han frigivet og ansat på universitetet som sociologilærer. Han er i dag en de vigtigste teoretikere og talsmænd for de oprindelige folks bevægelser.

Asamblea Consitituyente
Den grundlovgivende forsamling, som blev nedsat af Evo Morales kort efter han kom til magten. Forsamlingen skal udforme en ny grundlov, som bl.a. skal give de oprindelige folk en ligeværdig pladsering i det stærkt opdelte bolivianske samfund. Grundloven skal også rumme anvisninger på hvorledes naturresourcerne skal forvaltes.
se
Den grundlovgivende forsamling

APG - Asamblea del Pueblo Guaraní
Guarani-folkets sammenslutning.
APG (spansk)

Asamblea Popular
(Folkenes forsamling)
Forløberen til Asamblea Constituyente (se denne). Blev startet af de folkelige bevægelser og fagforeninger under J.J.Torres regering 1969-71. Skulle formulere et grundlag for en ny statsordning, som tog ligeligt hensyn til alle befolkningsgrupper. Processen stoppede med Hugo Banzers kup i august 1971.

Autonomia
Selvstyre. Ordet er centralt for både de oprindelige folk og oppositionen til Morales regering. De oprindelige folk ønsker autonomi indenfor de områder, de gør krav på, og befolkningen i den rige ’halvmåne’ i Amazon-lavlandet (de fire departementer Beni, Pando, Santa Cruz og Tarija ønsker ligeledes autonomi, så de selv kan administrere og nyde gavn af de naturresourcer, som befinder sig i deres område.
se
Autonomi

Aymara
Ordet bruges som betegnelse for den ene af de to største oprindelige folk i Bolivia og for deres sprog.
web:
Wikipedia: Aymara (engelsk)
Aymara Uta (spansk)

Ayni
Ayni er den primære institution for gensidig hjælp indenfor fællesskabet. Den udfolder sig indenfor ”Ayllu” som er en social gruppe, hvor medlemmerne er knyttet til hinanden af spirituelle, territorielle, økonomiske og slægtslige forbindelser. (Ayllu er den udvidede kernefamilie, det er den sociale gruppe, der danner grundlag for de større organisationer såsom landsbyfællesskabet eller staten (i ”Tawantinsuyo” tiden dvs. før spanierne ankom).
se
Gensidighed

Cabildo
Oprindeligt var Cabildo et spansk forvaltningbegreb, men det betegner i nutiden afholdelse af store offentlige folkemøder, hvor man diskuterer og træffer beslutninger vedrørende generelle politiske emner. Der er således afholdt flere cabildoer vedrørende autonomi for de fire provinser i Amazon-deltaet.
web:
Cabildos en Bolivia (spansk)

Catavi
Tinmine i nærheden af Potosí. Her gennemførte Barrientos militærdiktatur d. 24. juni 1967 den største massakre på bolivianske minearbejdere i Bolivias historie.
web:
Wikipedia: Catavi (engelsk)

CC - Comite Civicos
De Civile Komiteer er organisationer, der repræsenterer borgerne på tværs, og påtager sig den opgave at fremføre vigtige krav fra borgerne til myndigheder og til regeringen. Til forskel fra de såkaldte Nabosammenslutninger består de Civile Komiteer af borgere, der ikke er valgt men udpeget. I det nuværende politiske scenarie udgør CC den vigtigste opposition til Evo Morales regering specielt i Cochabamba og Sucre.
se
Sociale bevægelser
web: Junta Democrática de Bolivia (spansk)

CCTC - Coordinadora Campesina del Tropico
Kokabøndernes organisation i Cochabamba-området.

Cerro Rico
Det rige bjerg. Det største og rigeste mine, som spanierne 'fandt' i Bolivia. De tvang de oprindelige folk til at udføre minearbejdet. På lidt over 200 år transporterede spanierne 45.000 ton rent sølv til Europa fra minen. Udbyttet fik stor betydning for Spaniens økonomiske styrke i 1600-tallet. Da sølvet var væk blev tin det vigtigste produkt fra minen helt frem til lukningen af mineselskabet i 1985. Man regner med at mellem seks og otte millioner mennekser er omkommet på grund af arbejdet i minen eller ved udsmeltningen.
se
Minearbejderne
web: Wikipedia: Potosí / Cerro Rico (engelsk)

Chapare
Et geografisk område i det bolivianske lavland nordøst for Cochabamba. Opkaldt efter floden Chapare.
web:
Chapare

Cidob
Sammenslutningen af Indianere fra det Østlige Bolivia - fra Chaco og boliviansk Amazonas.
web:
CIDOB (spansk)

COB - Central Obrera Boliviana
COB blev født under revolutionen i 1952 og skabtes af minearbejderne, der udgjorde avantgarden i den folkelige bevægelse, fabriksarbejdere, grafiske arbejdere, journalister, en forarmet middelklasse og andre sektorer i samfundet. Den samlede tusinder og atter tusinder af arbejdere i hele Bolivia, og spillede en afgørende rolle i opnåelse af bedre løn og arbejdsforhold i landet. COBs betydning har været dalene i de sidste år, og dens rolle overtaget af andre arbjederorganisationer.
se
Sociale Bevægelser
web: COB (engelsk)

Comibol
Det statslige mineselskab, som blev etableret efter revolutionene i 1952. Mistede sin betydning i 1985, da de fleste miner blev privatiseret. COMIBOL administrerer dog fortsat tilladelser til kooperativ minedrift og koncessioner til multinationale mineselskaber.
web:
COMIBOL (spansk)

Conamaq
Sammenslutningen af oprindelige folks organisationer.
CONAMAQ

COR - Central Obrera Regional
En lokal tværgående arbejderorganisation i El Alto, forstaden til La Paz. Spillede en vigtig rolle i protestbevægelsen omkring udnyttelsen af gas og olieresourcerne (gaskrigen).
se
Sociale Bevægelser

CPIB
Forbundet af Indianske Folk fra provinsen Beni i Amazon-lavlandet.

Criollo Latinamerikaner af europæisk afstamning

CSCB - Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia
Den Faglige Sammenslutning af Nybyggere i Bolivia.
web:
CSCB (spansk)

CSUTCB
Den Faglige Sammenslutning af Bolivianske Landarbejdere
se
CSUTCB

DEA
Det amerikanske “narkotikapoliti” (Drug Enforcement Administration)
web:
DEA (engelsk)

FEJUVE
I halvtredserne i MNRs regeringsperiode begyndte man helt spontant og udelukkende på basis af boligkvarterernes særlige interesserer, at organisere naboer fra forskellige sektorer. Det førte til dannelsen af Nabosammenslutningerne, Federaciones de Juntas de Vecinos (Fejuve) i La Paz. I 1957 dannedes FEJUVE – El Alto, der i dag er den Nabosammenslutning i Bolivia, der har størst prestige og vægt.
se
Sociale Bevægelser

Felipe Quispe Huanca (El Malku)
Leder af CSUTCB og bevægelsen Pachakuti
se
Pachakuti

FNMCB - Federación Nacinal de Mujeres Campesinas de Bolivia
Det Nationale Forbund af Bondekvinder i Bolivia, Bartolina Sisa - ”Las Bartolinas”

Itonoma
Gruppe af oprindelige folk (ca. 3.000), som lever på grænsen til Brasilien.
web:
Itonama (Bolivias Kulturministerium) (spansk)
Itonama Forum (engelsk)

Kreol
se Criollo

Leonilda Zurita
Leder af kvindernes organisation i Chapare koka-distriktet. Valgt til senatet i dec. 2005. Ledene medlem af MAS, ansvarlig for internationale kontakter.

MAS - Movimiento al Socialismo
Bolivias største parti. MAS blev grundlagt i 1997 og opnåede absolut flertal i parlamentet. ved valget i december 2005, hvilket bragte Evo Morales til magten.
se
MAS
web:
Wikipedia: MAS (engelsk)
Wikipedia: MAS (spansk)

Minka
Betegnelse fra før spaniernes kolonisering: Fælles arbejde med det lokale fællesskabs jord, dyr o.l.
se
Gensidighed

Mita
Betegnelse fra før spaniernes kolonisering: Fælles arbejde for staten (veje, broer etc.). Spanierne ’overtog’ begrebet og brugte det til at tvinge de oprindelige folk til at udføre gratis arbejde i minerne og på storgodserne.
se
Gensidighed

MNR - Movimiento Nacionalista Revolucionario
Det parti som i 1952 gennemførte en revolution, støttet af landets organiserede arbejdere, som radikalt forandrede jordfordelingen og medførte at landets resourcer blev nationaliseret. Allerede i slutningen af 50’erne begyndte partiet dog at svækkes på grund af indre stridigheder og korruption. Partiet eksisterer fortsat, men har meget ringe indflydelse.
se
sociale bevægelser

Operación Condor(Plan Condor)
Et samarbejde mellem militærdiktaturerne i Chile, Paraguay, Brasilien, Argentina og Uruguay om bekæmpelse af venstreorienterede bevægelser og intellektuelle.
web:
Operation Condor (engelsk)

Podemos
Det næststørste parti i Bolivia ved valget i 2005. Partiet blev opløst i 2009.
Podemos (spansk)

Quechua
Den ene af de to store grupper af oprindelige folk. Er samtidig navnet på deres sprog.
web:
Wikipedia: Quechua (engelsk)
Quechua language (engelsk)

Santa Cruz
Den største by i lavlandet. Den økonomisk set vigtigste by i Bolivia, centrum for handel og landbrugsindustri.

TCO - Tierra Comunitaria de Origin
De oprindelige folks territorier. De oprindelige folk i Bolivia udgøres af 36 forskellige grupper. Siden spaniernes kolonisering er de blevet frataget størsteparten af deres jorde, men i slutningen af 90’erne indførte man en lov (INRA), som skulle resultere i, at noget af jorden blev givet tilbage til dem. Denne proces pågår stadig.
se
Jord og Territorier

Tupac Katari
Oprørsleder i 1700 tallet. Anførte et af de største oprør mod spaniernes herredømme som bl.a. medførte at La Paz blev belejret i flere måneder. Oprøret blev til sidst knust af spanske tropper og Tupac Katari henrettet. Er nu en historisk helt, som bruges i de oprindelige folks bevægelsers manifester m.v. Navnet benyttes således af Kataristerne, som var aktive i 8o’erne og 90’erne.
se
sociale bevægelser
web: Tupac Katari

Vandkrigen
En protestbevægelse mod privatisering af vandforsyningen i Cochabamba i 2000. Modstanden udviklede sig til store demonstrationer og gadekampe, som kostede flere livet. Protesterne medførte at privatiseringen blev aflyst. Vandkrigen betragtes som starten på den sociale protest, som til slut bragte Evo Morales til magten.
se
sociale bevægelser
se også Temapakken: Kampen om vandet

OPSLAG FRA A-Z

Abya Yala
El Alto
Alvaro García Linea
Asamblea Consitituyente
Asamblea del Pueblo Guaraní
Asamblea Popular
Autonomia
Aymara
Ayni
Cabildo
Catavi
Comite Civicos
CCTC
Cerro Rico
Chapare
CIDOB
COB
COMIBOL
CONAMAC
COR
CPIB
Criollo
CSCB
CSUTCB
DEA
FEJUVE
Felipe Quispe Huanca
FNMCB - Las Bartolinas
Itonoma
Kreol
Leonilda Zurita
MAS
Minka
Mita
MNR
Operación Condor
Podemos
Quechua
Santa Cruz
TCO
Tupac Katari
Vandkrigen