SOCIALE BEVÆGELSER

Sociale bevægelser har spillet en fundamental rolle for forandringen af det politiske liv i Bolivia. Bolivias civilsamfund er godt organiseret, og der er tradition for at gå på gaden og demonstrere, hvis man oplever at blive dårligt behandlet. La Paz’ gader bliver tit fyldt af protesterende buschauffører, landarbejdere eller offentligt ansatte, der er utilfredse med et nyt regeringstiltag, deres løn eller arbejdsforhold.

Bønder og arbejdere har traditionelt set været organiseret i stærke fagforbund, der også i høj grad var fundamentet for det nuværende regeringsparti MAS. Oprindelige folk er ligeledes organiseret i lokale og regionale sammenslutninger, og nationale paraplyorganisationer taler deres sag i politiske forsamlinger på landsplan. Også lærere, arbejdere i den uformelle sektor, bus- og taxi chauffører, skopudsere, beboere i byområder og kvinder har deres egne organisationer, der hver især kæmper for deres medlemmers rettigheder og interesser.

De sociale bevægelser, der historisk har været en del af Morales’ faste støttere, står stadig stærkt i dag, men de er samtidig udsat for et pres, de ikke har oplevet før. Uenigheder omkring fx TIPNIS motorvejen i nationalparken Isiboro Sécure (se Jord og territorier) har skilt vandene, og når ’Evo’ ikke holder hvad han lovede dem, melder de sig under protestfanen. De sociale bevægelser har ved flere lejligheder udtrykt sig direkte i opposition til Morales, på trods af deres historiske fælles politiske base.

Eksempelvis oplevede de oprindelige folks organisation, CONAMAQ, i december 2013 det, de påstår var et forsøg på at kuppe organisationen fra MAS’ side, efter CONAMAQ havde kritiseret regeringens udviklingsstrategier. De oprindelige folks organisationer er imod Evo Morales’ iver for at skabe udvikling via naturressourceudvinding på bekostning af oprindelige folks territorier, og kritiserer regeringen for at ’neutralisere’ og passificere de sociale bevægelser, så de ikke yder modstand. Evo Morales’ begrundelse for at smide den danske udviklingsorganisation Ibis ud af landet i 2013 havde samme ordlyd: at Ibis skabte splittelse i de sociale bevægelser i Bolivia. Det ser dog ud til, at de sociale bevægelser stadig står meget stærkt i Bolivia, og kun tiden kan vise, om der herud af vil forme sig en ny politisk opposition til MAS.