MÅL MED MIKROFINANS

Overordnet er der tre mål med mikrofinans-ordninger; at reducere fattigdommen, at styrke kvindernes position i samfundet og at gøre ordningen bæredygtig.

1) En væsentlig årsag til at mange fattige i udviklingslandene har svært ved at bryde ud af fattigdommen er, at de ikke har adgang til kredit, så de kan starte eller udvide deres indkomstgenererende aktiviteter. Inden ”mikrofinans-bølgen” begyndte, kunne fattige mennesker almindeligvis ikke låne penge, fordi de ikke kunne stille garantier for lån og derfor blev betragtet som ikke-kreditværdige. Dette har ændret sig drastisk. Et voksende marked af diverse finansinstitutioner og NGO'er tilbyder nu små lån til fattige bønder, småhandlende og andre, der gennem hjælp til selvhjælp kan løfte sig ud af fattigdom.

2) Kvinder er de foretrukne låntagere. Dette hænger sammen med, at kvinder betragtes som mere pålidelige end mænd i forhold til at betale lånene tilbage. Ligeledes er det en grundlæggende antagelse, at kvinders position i samfundet bliver styrket ved, at de gennem lån bliver mere økonomisk uafhængige og bedre i stand til at udfordre og ændre etablerede kønsroller. At målrette mikrofinans til kvinder ligger således i god tråd med mange donorers målsætning om at fremme lighed mellem kønnene samtidig med, at fattigdommen reduceres.

3) De fleste mikrofinans-projekter har et langsigtet mål om at blive finansielt bæredygtige. Det vil sige, at de skal blive selvfinansierende uden støtte fra donorer. Dette er dog vanskeligt, da omkostningerne ved at tilbyde mikrofinans er meget høje, især for de organisationer eller institutioner, der har de allerfattigste som målgruppe – hvilket gælder de fleste NGO'er.