DANIDA OG MIKROFINANS

Danida er en del af The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) i Washington, der er den førende sammenslutning af donorer inden for mikrofinans. Danida og andre donorer får med CGAP en omfattende research at bygge på samt eksempelvis fælles internationale retningslinjer og principper for mikrofinans.

Danida har ikke en samlet oversigt over de mikrofinans-programmer, organisationen støtter, da langt de fleste er en integreret del af andre programmer støttet via de danske ambassader. Men der er tydeligvis en klar stigning i støtten til mikrofinans. Fra 2005 til 2008 oplevede Danida således en fordobling i støtten til mikrofinans fra 350 millioner kroner i 2005 til over 700 millioner kroner til igangværende aktiviteter i 2008.
Med Afrikakommissionens fokus på støtte til unge afrikanske entreprenørers initiativer, vil der i de kommende år sandsynligvis blive afsat endnu flere penge til mikrofinans.

En enkeltaktivitet, der har modtaget omfattende støtte fra Danmark, er CRDB BANK LIMITED, der i dag er Tanzanias største bank. Via et fintforgrenet banksystem tilbyder CRDB mikrokredit og rådgivning helt ud i landdistrikterne, og banken har i dag 200.000 fattige låntagere i sine lokale andelskasser.

LÆS MERE

• Sukker med succes
• Mikrokredit i Tanzania