DANSKE NGO'ER OG MIKROFINANS

Mange danske NGO’er har inkorporeret mikrofinans som et element i projekter eller programmer, hvor hovedformålet er noget andet. Det kan være alt fra forebyggelse af hiv/aids til udvikling af landbrugsproduktion. Ofte har disse projekter en specifik målgruppe, der dermed automatisk bliver mikrofinans-komponentens målgruppe.

Et eksempel er den danske NGO Cykler til Senegal, der støtter en lokal bondeorganisation med uddannelse og landbrugsproduktion for kvinder. Via en sparekasse sparer kvinderne penge op og kan så låne et mindre beløb til etablering af hønsehold. U-landsorganisationen CARE har også i flere år haft mikrofinans som en del af sine langsigtede udviklingsprojekter i blandt andet Niger. Her hedder konceptet Mata Masu Dubara (MMD), der er Hausa og betyder "women on the move". MMD giver ikke kreditter men tilbyder træning for grupper af kvinder, der er interesseret i at oprette deres egne spare- lånekasser. Enkelte NGO’er har mikrofinans som hovedelement i deres projekter. Det gælder Ghana Venskabsgruppernes støtte til Simli Pong-projektet.

I 2006-7 gennemførtes en evaluering af danske NGO'ers arbejde med mikrofinans i udviklingslandene. Danida - den primære donor for danske NGO'ers mikrofinans-projekter - finansierede evalueringen, der resulterede i en erfaringsrapport 'Danske NGO’er og Mikrofinans'. Rapporten konkluderer, at danske NGO’er bør forsætte med at fremme mikrofinans som udviklingsredskab, men ikke decideret selv stå som udbydere. Derudover anbefales det, at programmer, der indeholder en lånekomponent, på sigt bør udfases, og der er således lagt op til en væsentlig ændring af danske NGO'ers støtte til mikrofinans.

LÆS MERE

• Danske NGO’er og Mikrofinans

Mikrofinansnetværket
Dansk Forum for Mikrofinans (DFM) er en paraplyorganisation for mikrofinansaktører i Danmark. Medlemmerne tæller foreninger, virksomheder, forsknings- institutioner med flere.

Projektrådgivningen
er en sammenslutning af små og mellemstore danske NGO’er, der beskæftiger sig med ulandsarbejde. Foreningen har til hovedformål at styrke danske NGO'ers kapacitet indenfor udviklingsarbejde samt skabe grobund for samarbejde, erfaringsudveksling og debat mellem medlemsforeningerne. Projektrådgivningen administrerer også Danidas projektpulje, der er en af de vigtigste finansieringskilde for de små og mellemstore danske NGO’er, der opererer i udviklingslandene.