CRDB BANK LIMITED

Tanzania er det udviklingsland, Danida har støttet mest også hvad angår mikrokreditter. Støtten til mikrofinans er en del af Danidas støtte til erhvervssektoren i Tanzania, og i perioden 2004-2008 har Danida skudt 41 millioner kroner i finansielle institutioner, der udbyder kreditter og andre finansielle serviceydelser til mindre virksomheder.

Det er hovedsagligt sket ved at støtte Tanzanias største bank CRDB BANK LIMITED. Banken blev etableret i 1996 som efterfølger til den tidligere Cooperative and Rural Development Bank, der primært var ejet af Tanzanias regering. Privatiseringen, som Danida rådgav omkring, var et resultat af liberaliseringen af Tanzanias bankindustri, og CRDB fremstår i dag som en moderne og veldrevet bank.

CRDB er en af de få tanzanianske banker, der tilbyder mikrokredit og rådgivning i landdistrikterne. Det sker via 41 filialer og 260 lokalt funderede andelskasser. CRDB-banken låner engros ud til alle disse andelskasser, hvilket giver fattige mennesker mulighed for at låne lokalt. CRDB tager en rente på 14 procent for engros-lånene til andelskasserne, som kan tage helt op til 35 procent i rente på deres mikrolån, men de betales tilbage hurtigt. På en uge eller fra en til tre måneder alt efter investeringstype og beløbets størrelse.

Banken ejes af mere end 11.000 aktionærer – de fleste tanzanianske småaktionærer. Som det fremgår af nedenstående skema ejer Danida 30 procent af aktiekapitalen.

Private individuals 37.0
Co operatives 14.0
Companies 10.2
DANIDA investment fund 30.0
Parastatals ( NIC & PPF ) 8.8
TOTAL 100.0

Gennem mange års samarbejde har Danida påvirket CRDB til at udvikle sine mikrofinansieringsaktiviteter. Banken låner ud til eksempelvis småbønder, der ellers har svært at optage lån, og den støtter udelukkende miljøvenlige projekter. I dag har banken 200.000 fattige låntagere i andelskasserne - med familier hjælper lånene næsten 1,5 millioner mennesker.

LÆS MERE

• CRDB Bank
• Artikel i Information om CRDB