HAVET GRÆDER

Sahara æder sig ind på Senegals landbrugsjord. Fiskene i havet er Senegals sidste resource, men den svinder hastigt ind. Presset på fiskebestanden kommer først og fremmest fra de europæiske industritrawlere som ved hjælp af deres sonar kan se enhver fisk på enhver dybde. Skibene kommer fra europæiske havne, der nu er tømt for fiskebåde, fordi havene omkring Europa er overfiskede.

Trawlerne fisker på licenser som EU har forhandlet med den senegalesiske regering. Man regner med, at 50% af Senegals fisk bliver fanget af af disse skibe og losset i Europæiske havne. De resterende 50% skal brødføde 600.000 mennesker som lever på Senegals kyst. Konsekvensen er, at der ikke vil være flere fisk i havet ud for Senegal om ti år. Det betyder, at tusinder af mennesker, som har ernæret sig ved fiskeri, skal finde andre kilder til indkomst, i et land hvor arbejdsløsheden er skyhøj. En mulighed er, at bruge de overflødige fiskebåde til at sejle migranter til Europa.HAVET GRÆDER (55 min.) kan ses på eller

Filmen kan også købes på DVD
hos SPOR Media.

Instruktion, kamera & redigering
Cafi Mohamud & Luca Cusani

Musik
Mauro Magnani & Luca Bossi

Produktion
Noone Productions 2007