GRØN BEVÆGELSE I KENYA

For 150 år siden dækkede Kenyas skove 40% af landet – i dag er der 2 % tilbage. En af de første til at forsvare Kenyas træer og skove var en kvinde, Wangari Maathai. Hun organiserede kvinder i træplantningsgrupper, som udviklede sig til en landsdækkende bevægelse: Green Belt Movement (GBM). Bevægelsen stillede krav på befolkningens og naturens vegne og blev efterhånden anset for en trussel for det daværende regime i Kenya. Men GBM fortsatte sine aktiviteter og var medvirkende til regimets fald og demokratiets indførelse. I 2004 blev Wangari Maathai den første afrikanske kvinde som fik Nobels Fredspris.

TEMAPAKKENS FILM
Dokumentarfilmen Taking Root skildrer Wangari Maathai’s arbejde for at gøre først befolkningen i Kenya og siden andre steder i verden opmærksomme på, hvad udpiningen af skovene betyder for menneskenes livsbetingelser. Med græsrodsorganiseringen Green Belt Movement er det lykkedes at plante 40 mio. træer og samtidig organisere folk i kamp for deres demokratiske rettigheder.

TEMAPAKKENS BAGGRUNDSMATERIALE
Det tilhørende web-baserede materiale er rettet mod historie, samfundsfag, biologi, geografi og engelsk og kan med fordel benyttes til at gå i dybden og forstå de mange problematikker, der er relateret til natur og fattigdom i et udviklingsland som Kenya. Overalt i materialet er der henvisninger til yderligere læsning og film – ofte på engelsk.

Afsnittet træernes betydning giver eksempler på, hvad klimaforandringerne betyder for mennesker og ressourcer. Via links til satellitkort og Google Earth kan man tydeligt se forandringer i vegetationen gennem 35 år.

Taking Root er historien om den over 70-årige Wangari Maathai og således også om Kenyas historie. Baggrundsmaterialet ser på Kenyas – herunder skovenes historie – og tager også mere aktuelle emner op som forfatningsændringen i 2010.

Træplantning i Kenya bygger på specielt kvindernes engagement. I afsnittet folkelig organisering har Green Belt Movement beskrevet sine arbejdsmetoder, ligesom kvindernes betydning for og interesse i miljøbeskyttelse bliver behandlet.

Endelig beskriver afsnittet Danmark og Kenya det langvarige – og ikke altid uproblematiske udviklingssamarbejde mellem de to lande. I de senere år er der også i udviklingssamarbejdet kommet mere fokus på miljøbeskyttelse.


FORFATTERE
Ylva Lindahl
Janice Førde
Gitte Jakobsen
Hanne Tornager
Thomas Obel Hansen
Carl Erik Schou Larsen
Morten Fauerby Thomsen

REDAKTION
Gitte Jakobsen

WEBREDAKTØR
Marie Kock Nielsen

DESIGN
NR2154

FOTOS
Alan Dater
Scanpix
IRIN
UNEP

PRODUCENT
SPOR Media

STØTTET AF
Danidas Oplysningsbevilling
Det Danske Filminstitut