MAU COMPLEX

Kenya har de seneste ti år oplevet lange og ødelæggende tørkeperioder, der har vidtrækkende konsekvenser for Kenyas natur og mennesker. I dele af landet er tørken blevet forstærket af den hastige afskovning. De mest dramatiske tilfælde af udtørrede floder opleves i de områder, der normalt får vand fra Mau Forest, som er det største sammenhængende regnskovsområde i Østafrika. Herfra udspringer mange floder inklusiv Mara River, der er livline til Kenyas mest berømte fredede naturområde – Masai Mara National Reserve.

Mau Forest er cirka. 4.000 km2, hvilket er en tredjedel større end Fyn. Området fungerer som nedbørsopland for floderne Ewaso Ng'iro, Sondu, Mara og Njoro, der forsyner store dele af det sydlige Kenya herunder Masai Mara National Reserve og Serengeti sletten i det nordlige Tanzania med vigtige vandressourcer. Mau Forest Complex’s størrelse og placering betyder, at den omfattende afskovning i netop dette område har konsekvenser, der rækker ud over Kenyas grænser.

Økonomisk betydning
Mau Complex er vigtig for centrale økonomiske sektorer såsom energi, turisme, landbrug og vandforsyning til byområder. Områdets potentiale inden for vandkraft er vurderet til 535 megawatt - 57 procent af Kenyas samlede elektricitetsforsyning. De projekter, der indtil i dag er blevet udviklet eller foreslået i Mau Complex vil kun give omkring 190 megawatt.
Mau Complex er specielt vigtigt for to af Kenyas største indtægtskilder af fremmed valuta: te og turisme. Kenyas vigtigste områder til te-dyrkning ligger i højlandet op ad skovene i de fem ’vandtårne’. Udover de omkring 12 millioner kenyanske shillings i fremmed valuta giver tesektoren direkte arbejde til 50.000 personer. Andre 645.000 personer i det vestlige Kenya er økonomisk afhængige af tesektoren. Man regner med, at to tredjedele af den te, der produceres i det vestlige Kenya dyrkes i områder, der er afhængige af økologien i Mau Complex.
I de seneste år er turistindustrien blevet et af Kenyas største kilder til fremmed valuta. Kenyas dyreliv og naturområder er nøgleattraktioner for de fleste af turisterne, og floderne fra Mau Complex er livline for de store turistdestinationer inklusiv Maasai Mara National Reserve og Lake Nakuru National Park.

Skoven forsvinder
Mellem 1973 og 2005, mistede Maasai Mau Forest over 8.214 ha skov inden for de officielle grænser, der ellers skulle beskytte skoven. Lige uden for grænserne blev næsten 32.000 ha tabt i samme periode.

En hastigt voksende befolkning skaber behovet for flere landbrugsarealer og det har ført til, at store områder hurtigt er lavet om fra skov til landbrugsland. Sådanne ekstreme ændringer i bevoksningen har alvorlige konsekvenser både i skoven og længere nede ad floden i form af vandmangel - som skaber sundhedsricisi -, ørkendannelse, ødelæggelse af habitat, sedimentering, erosion og endda forandring af mikroklimaet. Tab af skov i denne hastighed er ikke bæredygtigt og truer sikkerheden og den fremtidige udvikling i Kenya.
Selvom regeringen i Kenya i samarbejde med blandt andet Green Belt Movement nu er begyndt en storstilet genplantning af træer, er genopretningen af Mau Forest en meget langsommelig proces.

SATELLITBILLEDER

Google Map (kmz)