MAU COMPLEX

Kenya har i 2009 og 2010 oplevet den mest ødelæggende tørke i årtier. I dele af landet er tørken blevet forstærket af den hastige afskovning. De mest dramatiske tilfælde af udtørrede floder opleves i de områder, der normalt får vand fra Mau Forest, som er det største sammenhængende regnskovsområde i Østafrika. Herfra udspringer mange floder inklusiv Mara River, der løber gennem og er livline til Kenyas mest berømte fredede naturområde – Masai Mara National Reserve.

Kenyas store regnskove spiller ikke kun en vigtigt rolle som habitat for dyr, planter og mennesker, de har også stor indflydelse på jordens kvalitet, mængden af nedbør og vandforsyningen samt klimaet. Mau Forest Complex’s størrelse og placering betyder, at den omfattende afskovning i netop dette område har konsekvenser, der rækker ud over Kenyas grænser.

Mau Forest er ca. 4000 km2, hvilket er en 1/3 større end Fyn. Området fungerer som nedbørsopland for floderne Ewaso Ng'iro, Sondu, Mara og Njoro, der forsyner store dele af det sydlige Kenya herunder Masai Mara National Reserve og Serengeti sletten i det nordlige Tanzania med vigtige vandressourcer.

Økonomisk betydning
Mau Complex er vigtig for centrale økonomiske sektorer såsom energi, turisme, landbrug og vandforsyning til byområder. Vandvindingsområdets potentiale inden for vandkraft er omkring 535 megawatt, der udgør 57 % af Kenyas nuværende samlede elektricitetsforsyning. De projekter, der indtil i dag er blevet udviklet eller foreslået i Mau vandvindingsområde vil kun give omkring 190 mw.

Mau Complex er specielt vigtigt for to af Kenyas største indtægtskilder af fremmed valuta: te og turisme. Kenyas vigtigste områder til te-dyrkning ligger i de gode vokseområder i højlandets tilstødende til skovene i de fem ’vandtårne’. Udover de omkring 12 millioner Kenya shillings i fremmed valuta giver tesektoren 50.000 jobs og støtter 645.000 personer, der er økonomisk afhængige af tesektoren i det vestlige Kenya. Man regner med at to tredjedele af den te, der produceres i det vestlige Kenya dyrkes i områder, der er afhængige af de økologiske funktioner i Mau Complex.

I de seneste år er turistindustrien blevet et af Kenyas største kilder til fremmed valuta. Kenyas vildtliv og naturområder er nøgleattraktioner for di fleste af turisterne. Floderne der flyder fra Mau Complex er livline for de store turistdestinationer inklusiv Maasai Mara National Reserve og Lake Nakuru National Park.

Skoven forsvinder
Mellem 1973 og 2005, mistede Maasai Mau Forest over 8.214 ha skov inden for de officielle grænser, der ellers skulle beskytte skoven. Lige uden for grænserne blev næsten 32.000 ha tabt i samme periode.

Behovet for landbrugsarealer tiltrækker en hastigt voksende befolkning og har ført til hurtig omdannelse af store områder fra skov til landbrugsland. Sådanne ekstreme ændringer i bevoksningen kan have alvorlige konsekvenser både i skoven og længere nede ad floden i form af vandmangel, sundhedsricisi og ørkendannelse, ødelæggelse af habitat, sedimentering, erosion og endda forandring af mikroklimaet. Tab af skov i denne hastighed er ikke bæredygtigt og truer sikkerheden og den fremtidige udvikling i Kenya.

Selv om regeringen i Kenya i samarbejde med bl.a. Green Belt Movement nu er begyndt en storstilet genplantning af træer, er genopretningen af Mau Forest en meget langsommelig proces. Den massive ødelæggelse af skoven er så omfattende, at den fremgår tydeligt på satellitbilleder taget af Kenya.

I menuen i højre side er det muligt at downloade et GIS-lag til Google Earth med disse satellitbilleder og selv se, hvordan afskovningen har udviklet sig fra 1973 og frem til 2008.

SATELLITBILLEDER

Google Map (kmz)

Brugsanvisning til Google Earth
Start med at installere Google Earth, hvis det ikke allerede er på din computer. Det kan hentes gratis her

Sådan tilføjes og bruges GIS-laget med Mau Forest i Google Earth:

1. Dobbelt-klik her for at hente filen med skovgrænser og flyfotos – tryk åben. Google Earth zoomer nu automatisk ind på Mau Forest i Kenya.
2. Du kan nu se flyfotos og skovgrænser i vinduet “Midlertidige steder” i venstre side af skærmbilledet og klikke de forskellige lag (skovgrænser) af og på efter behag.
3. Klik frem og tilbage for at få et indtryk af afskovningens omfang.
4. Det giver fx et godt billede af afskovningens omfang, hvis laget med skovgrænsen i 1973 og flyfotoet fra 2008 vises samtidig.  

Andre funktioner i Google Earth
Linealen kan bruges til at få et indtryk af størrelsen af det afskovede område. Prøv fx at måle, hvor langt der er mellem skovgrænserne i 1973 og 2008 på forskellige steder.