SKOVE OG KULSTOF

Skove er enorme lagre af jordbaseret kulstof, og når et træ for eksempel bliver fældet og brændt, frigøres der drivhusgasser. Omvendt betyder skovrejsning, at mere kulstof bindes, og at der bliver en naturlig stødpude mod ørkendannelse og andre miljøproblemer forbundet med det skiftende klima.
At plante og beskytte skovene vil blive en afgørende del af det globale svar på klimaforandringerne både for at afbøde (reducere udledning af drivhusgasser) og tilpasse (mindske sårbarhed i forhold til klimaforandringer).

Hvem udleder flest drivhusgasser
Selvom omfattende skovarealer er blevet fældet i Kenya, er det langtfra Kenya, der er den største synder, når det kommer til udledning af drivhusgasser. Faktisk ligger Kenya på en 161. plads ud af 186 mulige pladser, når det handler om udledning per capita. På samme liste er Danmark at finde på en 27. plads.

Sydamerika og Afrika mister mest skov
Ifølge en stor undersøgelse lavet af FNs landbrugsorganisation FAO, er det Sydamerika og Afrika, der i disse årtier mister mest skov. Også Oceanien mister skov, mens Nord- og Mellemamerika har det samme areal skov nu som for 10 år siden. Skovarealerne i Europa vokser – dog med mindre hastighed end i 1990’erne. Asien, der mistede skov i 1990’erne, har fået flere træer i de seneste 10 år – primært på grund af skovplantningsprogrammer i Kina. Der er dog fortsat stort tab i mange lande i Syd og Sydøstasien.

Skove gemmer på store mængder kulstof
Verdens skove opbevarer 289 gigatons (Gt) kulstof i deres biomasse alene. Mens bæredygtigt skovbrug samt plantning og genplantning af skove kan bevare eller forøge kulstoflagrene i skovene, vil skovrydning og dårlig skovforvaltning reducere lagrene. For verden som helhed faldt lagrene af kulstof i skovbiomassen med 0,5 Gt hver år i perioden 2005-2010, primært fordi der blev mindre skov.

Stort fald i kulstof bundet i Kenyas biomasse
Blot i Kenya er kulstof bundet i biomassen faldet fra 525,3 million tons til 347,3 million tons i løbet af de seneste 20 år i takt med at landets samledes skovareal er blevet mindre.

LÆS MERE

• Hvem udleder flest drivhusgasser?
• Hvad siger FN?