ØRKENSPREDNING

Det nordlige Kenya ligger i et bælte fra Senegal til Somalia, der er truet af omfattende ørkendannelse. FN forudsiger, at ørkenspredningen flere steder i verden truer en tredjedel og vil ramme en femtedel af menneskeheden – hvis ikke der gøres noget.

Ørkenspredning er defineret som udpining af tørre landområder. Disse områder udgør mere end 40 procent af jordens landoverflade og huser 2,1 milliarder mennesker – hver tredje menneske i verden. Hvis de tørre områder omdannes til reel ørken, vil mere end en milliard mennesker i 100 lande miste deres livsgrundlag.

"I 1977 så jeg, hvordan ørkenen spredte sig i Kenya og besluttede at gøre noget ved det. Mindre end to procent af Kenya er dækket af skov (FN anbefaler, at mindst 10 procent af et land skal være skov). I vores velmagtsdage var 30 procent af Kenya skov." Wangari Maathai, 2005

Mere ørken betyder mere sult
”Fortsat nedslidning af jorden – enten i form af klimaforandringer, ikke-bæredygtigt landbrug eller dårlig forvaltning af vandressourcerne – er en trussel mod fødevaresikkerhed, fører til sult blandt de mest akutte berørte samfund og stjæler verdens produktive jord,” sagde FNs generalsekretær Ban Ki-moon, da FNs 10-år mod ørkenspredning blev lanceret i 2010.

I takt med, at ørkenen breder sig, forringes mulighederne for at producere tilstrækkelige mængder fødevarer. En tredjedel af alle afgrøder dyrkes i dag i tørre områder, der også huser halvdelen af husdyr. Som konsekvens af afskovning og ørkendannelse, må mange afrikanske kvinder hver dag bruge mere og mere af deres tid på at finde brænde og hente vand. Ifølge FN bruger kvinder i Østafrika dobbelt så megen tid på at hente vand i dag sammenlignet med i 1990.
De sociale omkostninger ved ørkendannelse er mange og store. Konkurrencen om ressourcerne er med til at skabe konflikter, der tvinger millioner af mennesker til at migrere og øger risikoen for socialt sammenbrud.

Ørkenspredning kan standses
Mens bekymringerne på grund af ørkenspredningen vokser, pointerer FN, at det ikke er for sent at gøre noget. Ørkenspredning og en verdensomspændende ørkendannelse kan standses.

”Spørgsmålet er, om det internationale samfund vil fortsætte som sædvanligt og acceptere længere og alvorligere tørkeperioder, oversvømmelser, erosion og vandmangel, eller om der er vilje til at gøre en kollektiv indsats for bæredygtighed”, advarer Luc Gnacadja, generalsekretær for FNs Konvention for Bekæmpelse af Ørkendannelse.

Rundt om i verden, begynder bestræbelserne på at rehabilitere tørre landområder at bære frugt. Støtte til lokalsamfund kan føre til bevarelse eller genopretning af millioner af hektar jord, lindre sårbarhed over for klimaændringer og mindske sult og fattigdom.

LÆS MERE

• FNs 10-år mod ørkenspredning
• Film om ørkenspredning
• Danida: Climatechange in Kenya

FAKTA
Omkring 12 millioner hektar jord - et område på næsten tre gange Danmarks størrelse - går hvert år tabt på grund af ørkenspredning. Området ville kunne producere 20 millioner tons korn om året.

Værdi af ørkener og tørre landområder:
2.100 millioner mennesker, omkring 40% af verdens befolkning, bor i verdens ørkener og tørre landområder
90% af disse mennesker bor i udviklingslandene
46% af jordens kulstof er lagret i tørre landområder
44% af alle dyrkede arealer er i tørre landområder
30% af alle dyrkede planter kommer fra tørre landområder

Trusler ved ørkendannelse:
Ørkendannelse påvirker 3.600.000 tusind hektar jord i hele verden - eller ca. 28% af jordens landareal.
110 lande står med risiko for jordforringelse
12 millioner hektar jord, et område på størrelse med Benin, går tabt hvert år
Årlig tabt land kunne producere 20 millioner tons korn
42 milliarder dollars i indtægter går tabt hvert år på grund af ørkendannelse og jordforringelse