UDVIKLINGSARBEJDE

Kenya som programsamarbejdsland
Kenya har været et dansk programsamarbejdsland siden 1963, og Danmark er i dag at finde blandt de 10 største donorer i Kenya.
Kenya var i en årrække efter uafhængigheden en absolut donor-darling, men er samtidig et af verdens mest ulige samfund. Alt for megen bistand er havnet i korruption og dårlig ledelse. Også dansk bistand i Kenya har været ramt af flere skandaler, og som en konsekvens er dansk bistand i perioder fulgt helt til dørs af udsendte regnskabskyndige.

Danmark har siden 1963 leveret bilateral udviklingsbistand til Kenya, men samarbejdet har i perioder været vanskeligt, og fra slutningen af 1980’erne blev udviklingssamarbejdet mellem de to lande mere og mere anspændt på grund af præsident Mois modstand mod at indføre flerpartistyre, systematisk dårlig regeringsførelse, voldsom korruption og en forværring af menneskerettigheds-situationen.

Danmarks bilaterale udviklingssamarbejde med Kenya blev droslet ned, og bistanden blev rettet mod lokale myndigheder, NGO’er og lokalsamfund. Samarbejdet med den kenyanske regering var minimalt, og bistanden var koncentreret geografisk i ufrugtbare og delvist ufrugtbare områder (Arid and Semi-Arid Lands (ASAL) i det sydøstlige Kenya.

Mulighederne for et udviklingssamarbejde mellem Danmark og Kenya blev bedre efter de demokratiske valg i 2002. Danmark anerkendte sammen med andre udviklingspartnere hurtigt, at der var behov for at støtte den ny regerings politiske reformprogram, og Danmark var blandt de første udviklingspartnere, der gav Kenya kontant opmuntring ved at øge bistandsniveauet med 40 procent i 2003. Samtidig besluttede man at udvikle en landestrategi for Danmarks samarbejde med Kenya.

I oktober 2016 indgik Danmark en ny samarbejdsaftale med Kenya om et landeprogram for 2016-2020.
(se Danida i Kenya)


• Danida i Kenya