Kenyas 4-punkts-plan og Verdensmålene

På Kenyas officielle uafhængighedsdag den 12. december 2017 fremlagde præsident Uhuru Kenyatta en plan for sin anden og sidste præsidentperiode. Hans såkaldte Big Four Agenda, som løber fra 2018 til 2022, er Kenyas udgave af FNs Verdensmål - en ambitiøs plan, der bygger på fire søjler: boliger til overkommelige priser, et sundhedsvæsen for alle kenyanere, produktion og fødevaresikkerhed:

Boliger til overkommelige priser skal gøre yderligere 500.000 familier til husejere inden 2022. Planen er at sænke priserne på byggeri og give billigere byggelån.
Sundhedsvæsnet skal være for alle, og det eksisterende nationale sygeforsikringsprogram kommer i 2022 til at inkludere alle kenyanere.
Produktion er fokuseret på fire sub-sektorer: fiskeri, læder, tekstiler og landbrugsforarbejdning. Der planlægges en bedre udnyttelse af råmaterialer til brug i Kenya samt forarbejdning i Kenya af produkter til eksport.
Fødevaresikkerheden skal forbedres ved at booste landbruget og gøre det mere lukrativt for store og små farmere. Planen er at opdyrke mere landbrugsjord., og at udvikle kunstvandingsprojekter.

Klimaforandringer i 4-punkts-planen
4-punkts-planen skal både gavne Kenyas nationale økonomi og gøre livet bedre for den enkelte kenyaner. Man forventer 600.000 flere jobs i produktionen, og flere boliger og en offentlig sygesikring vil forhøje levestandarden i landet.

Kenyanernes levestandard er på mange måder berørt af klimaforandringerne. Langvarig tørke betød i 2017, at majshøsten - en af kenyanernes foretrukne afgrøder - blev væsentlig mindre end tidligere år. Derfor steg priserne, hvilket betød en forringelse af levestandarden for fattige kenyanere.

Med 4-punkts-planen er det tanken at diversificere afgrøderne og gøre kenyanerne mindre afhængige af majs. Samtidig vil investeringer i kunstvanding gøre, at afgrøderne bedre kan modstå perioder med ekstrem tørke. Beskyttelse af Kenyas vandtårne (link) vil også hjælpe Kenya til at klare situationer, hvor vejret viser sig fra sin mest brutale side.

I tråd med de 17 verdensmål
De fire fokusområder i Kenyattas 4-punkts plan dækker mange af Verdensmålene:
1. afskaf fattigdom, 2. stop sult, 3. sundhed og trivsel, 6. rent vand og sanitet, 8. anstændige jobs og økonomisk vækst, 9. industri, innovation og infrastruktur, 10. mindre ulighed, 11. bæredygtige byer og lokalsamfund, 13. klimaindsats og 15. livet på landet.

Selvom der i Kenya er fokus på vedvarende energi, som illustreret i Vestas' vindmølleeventyr (Link) ved Lake Turkana, vil regeringen ifølge planen også investere sorte energiforer som olie, gas og kul.

En mere klimavenlig handlingsplan
Kenyas ministerium for miljø og skov har lavet sin egen plan for, hvad der skal gøres for at afbøde klimaforandringer. Klimaplanen (2018 – 2022) vil sætte ind på syv områder:

• Katastrofe-forebyggelse (oversvømmelser og tørke). Indsatsen skal forebygge skader på nærområder og infrastruktur.
• Fødevaresikkerheden skal hæves ved at forhøje produktiviteten i landbruget.
• Vand og fiskeri. Der skal sikres adgang til vand for både landbrug, industri, forbrugere og dyreliv.
• Skovbrug, dyreliv og turisme. 10 procent af Kenya skal være dækket af skov. Nedbrudte skove skal rehabiliteres ved at inkludere arealer, der i dag bliver brugt til græsning. Dyrevildt skal have bedre vilkår – også til gavn for turismesektoren.
• Sundhed, sanitære forhold og bebyggelse skal støttes for at reducere tilfælde af malaria og andre sygdomme, som kan forventes at sprede sig som konsekvens af klimaforandringerne. Der skal udvikles bygninger, der kan modstå klimaforandringer, og en klimavenlig affaldshåndtering skal fremmes.
• Produktion. Industrien skal gøre mere energi- og ressourceeffektiv.
• Energi og transport. Energi og transportinfrastrukturen skal klimasikres og udvikling af vedvarende energi promoveres. Der skal findes bæredygtige måder at lave mad på og udvikles bæredygtige transportsystemer.

Den mere klimavenlige handlingsplan knytter an til 4-punktsplanen og Verdensmålene. Altså støtter den op omkring den eksisterende dagsorden, men prøver samtidig at give en mere bæredygtig retning.
For eksempel er der i 4-punktsplanen fokus på flere og billige boliger, så flere kenyanere har råd til at være boligejere. Løsningen er låneprogrammer, så flere kan låne penge til at købe boliger. Samtidig vil man reducere byggeomkostningerne, så det mere attraktivt for byggefirmaerne. Tiltagene skal både øge levestandarden og skabe arbejdspladser.
Den mere klimavenlige handlingsplan prioriterer, at der bliver bygget boliger, der er modstandsdygtige over for de ekstreme vejrforhold, som klimaforandringerne fører med sig.

Hvad angår fødevaresikkerhed vil 4-punktsplanen udbygge landbrugssektoren, så der produceres mere mad. Den mere klimavenlig handlingsplan fokuserer samtidig på udledningen af drivhusgasser fra landbrugssektoren og at sørge for, at kvinderne - som i høj grad er småbønder - bliver tænkt ind i ligningen, når man gerne vil udbygge sektoren.

Begge planer har kun kort at blive implementeret i, og der er mange ting der skal gå op i en højere enhed for at alle målene er nået.

LÆS MERE
National Climate Change Action Plan
Verdensmålene