LEKSIKON

Den Afrikanske Union (AU)
Unionen blev grundlagt i juli 2002 som efterfølger af Organisationen for Afrikansk Enhed. AU søger at fremme demokrati, menneskerettigheder og udvikling i Afrika.
Den Afrikanske Union

Bantu
Bantus er bantusprogets ord for 'menneske'. Bantufolk er en fællesbetegnelse for over 60 mio. mennesker, der lever i det sydlige Afrika, og som først og fremmest har det tilfælles, at de taler bantusprog.
Bantu

Beijing-konferencen
Den 4. internationale kvindekonference i 1995 i Beijing, Kina, som samlede op og sammensvejsede globale bidrag til en aktionsplan med 12 kritiske områder for kvinderettigheder, samt en række tiltag, som nationale stater og internationale organisationer skal foretage, og private organisationer kan foretage. Der var stor opbakning til Beijing Erklæringen og den omfattende aktionsplan (BPFA) for at opnå ligestilling, udvikling og styrkelse af kvinders rettigheder.
1995 Women Watch
2000 Women Watch
2005 Women Watch
2010 Women Watch

Berlin-konferencen
Afholdt på initiativ af Bismarck 1884-1885 med deltagelse af de europæiske stater, bl.a. Danmark, samt USA og Osmannerriget.
Berlinkonferencen

Blixen, Karen
Godsejerdatteren Karen Dinesen forlod den 2. december 1913 sit barndomshjem Rungstedlund og Danmark for at tage til Afrika, gifte sig med sin forlovede, den svenske baron Bror Blixen-Finecke, og - med store økonomiske tilskud fra begge familier - begynde en ny tilværelse på en farm i Britisk Østafrika, det senere Kenya. Karen Blixen blev senere en internationalt anerkendt forfatter, og hendes erindringer fra Kenya, ”Min afrikanske farm”, blev i 1985 filmatiseret af instruktøren Sidney Pollack og fik navnet "Out of Africa".
Karen Blixen

Britisk kronkoloni
Frem til Hongkongs overgang til kinesisk styre i 1997 havde Storbritannien betydelige kronkolonier – en form for forfatningsmæssig status inden for det britiske kolonirige.
Britisk kronkoloni

Britisk Østafrika
Kenya hed Britisk Østafrika frem til 1919, hvor landet fik navnet Kenya.

The Commonwealth
Det Britiske Statssamfund, frit forbund af 54 lande (2009), der tidligere var en del af Det Britiske Imperium.
The Commonwealth

COP15
Conference of the Parties (COP) er det øverste organ i FNs klimaforhandlinger og her hvor alle større beslutninger med betydning for klimakonventionen tages. Alle lande, der har underskrevet Klimakonventionen er repræsenteret. Danmark var vært for den 15. Klimakonference under FN’s Klimakonvention, som fandt sted i Bella Centret i København fra den 7. til 19. december 2009.
COP15

Ghitongo John
Ghitongo John er en tidligere kenyansk journalist, som undersøgte bestikkelse og bedrageri i sit hjemland. Han blev under Mwai Kibakis regering fra 2002 ansvarlig for regeringens anti-korruptionsenhed. I 2005 forlod han denne stilling og beskyldte senere kenyanske ministre foromfattende svindel. Historien om hans kamp mod korruption er fortalt i Michela Wrong bog: It’s our turn to eat.

Den Internationale Straffedomstol - International Criminal Court (ICC)
ICC er den første permanente internationale domstol for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab. Domstolen har hjemsted i Haag.
International Criminal Court

Den Internationale Valutafond (IMF)
IMF er ansvarlig for at styre det globale finanssystem og for at låne penge til medlemslande med økonomiske problemer. IMF opstiller ofte meget drastiske – og upopulære – betingelser for at udlåne penge. Den Internationale Valutafond har 185 medlemslande.
IMF

Jubilee 2000
Jubilee 2000 var en international bevægelse der i over 40 lande arbejdede for gældseftergivelse til verdens fattigste lande.

Kenyatta, Jomo
Kenyas første præsident (1964-78).
Jomo Kenyatta

Kikuyu
Kikuyu er et bantutalende folk på ca. 4 mio. individer i det sydlige og centrale Kenya; en af de største og bedst uddannede af landets etniske grupper.
Kikuyu

Luo
Luo - også kaldet Jaluo og Joluo - er en etnisk gruppe i Kenya, det østlige Uganda og det nordlige Tanzania.
Luo

Mau-mau-oprøret
Artikel i Kristeligt Dagblad om mau-mau oprøret

Moi, Daniel arap
Præsident 1978-2002. I 1990'erne blev Moi kritiseret for sit autoritære styre og for brud på menneskerettighederne. Ved valget i december 2002 kunne Moi ikke stille op, og han afløstes som præsident af den hidtidige oppositionspolitiker Mwai Kibaki.
Daniel arap Moi

Nobels Fredspris
Nobels Fredspris er en af fem priser, der blev oprettet af svenskeren Alfred Nobel i hans testamente. Den uddeles af Den Norske Nobelkomite. Prisuddelingen foregår hvert år i december på Oslo Rådhus. Nobels fredspris anses for at være verdens mest prestigefulde pris.

Swahili
Swahili tales som modersmål af skønsmæssigt 2-5 mio. langs den østafrikanske kyst fra Mogadishu til Mozambique og som andetsprog eller lingua franca af ca. 40 mio. i det meste af Centralafrika. Sproget har officiel status i Kenya og Tanzania.
Swahili

Swahilikulturen
Swahilikulturen er hovedsageligt udbredt i Kenyas og Tanzanias kystområder og øer samt i det nordlige Mozambique. Navnet swahili kommer fra det arabiske ord sawahil, der betyder ”kystboer”.
Swahilikulturen

2015-mål / FNs Verdensmål
Ved FNs generalforsamling i 2000 vedtog verdens ledere millenniumdeklarationen '2015-målene', hvorved de har forpligtet sig til at indgå i et globalt partnerskab for at halvere fattigdom på kloden inden 2015. Millenniumdeklarationen indebærer otte udviklingsmål, dannede grundlaget for det internationale udviklingsarbejde indtil 2015.
I 2015 blev udviklingsmålene afløst af FNs Verdensmål

Transparancy International (TI)
Transparancy International er en international sammenslutning stiftet i 1993 af personer, som har som overordnet mål at bekæmpe økonomisk korruption og bestikkelse overalt i verden. TI udarbejder hver år et korruptionsindeks med de mindst korrupte lande er øverst på listen. I 2017 havde Danmark andenpladsen efter New Zealand.
Transparancy International Organisation
Corruption Perceptions Index 2017

Uganda Railway
Byggeriet af jernbanen begyndte I Mombasa i Kenya i 1896 og nåede Kisumu på den østlige side af Victoriasøen i 1901. Frem til 1931 blev den forlænget til Kampala i Uganda. Formålet var at fragte råvarer ud af Uganda og videre med skib til Storbritannien.
Wikipedia om Uganda Railway

UNESCO World Heritage Site
UNESCO World Heritage Site er et sted (en skov, et bjerg, en sø, en ørken, et monument, en bygning eller en by) der er på FNs kulturorganisation UNESCOs liste over steder i verden af speciel betydning for verden.
World Heritage Convention

Verdensbanken
Verdensbanken har til opgave at bekæmpe fattigdom ved at finansiere stater. Dette gør banken via indbetalinger fra medlemsstaterne. Verdensbanken har 187 medlemslande. Verdensbanken er i årtier blevet kritiseret for sin kreditpolitik
Verdensbankens hjemmeside

Wrong, Michela
Wrong, Michela: It’s our turn to eat. The story of a Kenya whistle blower. 4th estate, 2009.

OPSLAG FRA A-Z

Den Afrikanske Union (AU)
Bantu
Beijing-konferencen
Berlin-konferencen
Blixen, Karen
Britisk kronkoloni
Britisk Østafrika
The Commonwealth
COP15
Ghitongo, John
Den Internationale Straffedomstol
Den Internationale Valutafond (IMF)
Jubilee 2000
Kenyatta, Jomo
Kikuyu
Luo
Mau-mau-oprøret
Moi, Daniel arap
Nobels Fredspris
Swahili
Swahilikulturen
2015-mål / FNs Verdensmål
Transparancy International (TI)
Uganda Railway
UNESCO World Heritage Site
Verdensbanken
Wrong, Michela