Palæstinensisk og jødisk terror

”Én mands terrorist er en andens frihedskæmper,” skrev den britiske forfatter, Gerald Seymour i 1975, og det gælder måske i særlig grad i Israel-Palæstina-konflikten, hvor personer, der fordømmes på den ene side, hyldes som helte på den anden.

’Terror’ defineres i Gyldendals Store Danske Ordbog som:
"Brugen af vold, oftest mod sagesløse, udført af enkelt-personer, grupper eller netværk for at gennemtvinge politiske forandringer eller skabe opmærksomhed om et politisk mål".

Der findes terrorgrupper blandt både palæstinenserne og israelerne, men mens de israelske militære myndigheder og efterretningsvæsenet har både ressourcer og bemyndigelse til at opspore, arrestere og retsforfølge palæstinensere mistænkt for terrorvirksomhed, har de palæstinensiske myndigheder ingen mulighed for at gribe ind over for jødiske terrorister.