Fjerne Naboer

Udskrevet d. 15.10.19 - kl.17:08:12KAPITEL 2: HVEM SKAL BESTEMME OVER VANDET?

I Cochabamba i Bolivia overtog det multinationale selskab Bechtel vandforsyningen fra staten. Det medførte prisstigninger, som udløste store demonstrationer og konfrontationer med politiet. Adskillige blev dræbt. Konflikten endte med, at selskabet trak sig ud og rejste erstatningssag mod staten.

I Stockton i Calfornien ønsker borgmesteren at privatisere byens vandværk for at sikre ekstra indtægter til kommunekassen. Det har udløst protester fra befolkningen og ført til dannelsen af en civil græsrodsorganisation, Stockton Citizen Coalition (SCC), som kæmper imod privatiseringen.

I Rajasthan har en græsrodsbevægelse sikret forsyningen af vand til mange landsbyer gennem ’water harvesting’. Projekterne har forbedret landbruget og fået de unge til at blive i området, i stedet for at flytte til byerne for at finde arbejde. Bevægelsen satser på selvhjælp frem for store centralt styrende dæmningsprojekter, og de vil vise, at lokal handling kan ændre den globale dagsorden.

LÆS MERE

• Cochabamba
• Bechtel
• Stockton Citizen Coalition (SCC)
• Rainwater-harvesting